Sunday, April 21, 2019

ESC Professional member болох зааварчилгаа

Европын Зүрхний Нийгэмлэг ба Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол улсаас ESC Congress 2019 хуралд оролцох 25 эмчийг бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлөх эрх олгосон билээ. Хөнгөлөлтийн хүрээнд хурлын бүртгэл 850 еврог чөлөөлнө. 

Европын Зүрхний Нийгэмлэгээс шинээр ирүүлсэн шаардлагын дагуу тус хөнгөлөлтийг хүртэх эмч, эмнэлэгийн мэргэжилтэн нь www.escardio.org веб сайтаар дамжуулж одоо байгаа гишүүнчлэлийн статусаа Professional member болгож нэг шат ахиулсан байх хэрэгтэй. Үүнд Professional member болоход 30 еврогийн төлбөртэй бөгөөд тус веб сайтад олон улсын эрхтэй төлбөрийн карт (Visa, Master гэх мэт) ашиглан төлбөрөө онлайнаар төлөх зааварчилгааг хүргэж байна. 
Зураг 1. Зураг дээр улаанаар хүрээлсэн дээр дарахад гишүүд нэвтрэх хэсэг рүү шилжинэ


Зураг 2. Email хэсэгт өөрийн бүртгэлтэй имэйл хаяг, Password хэсэгт нууц үгээ бичиж Sign In товчлуурыг дарна