Wednesday, September 30, 2020

Дэлхийн зүрхний өдөр - Эрүүл зүрхний төлөө хамтдаа

 Жил бүр дэлхий даяар 09 сарын 29-ний өдрийг хүн бүрийг өөрийн зүрх судасны эрүүл мэндэд анхаарал хандуулахыг уриалж "Дэлхийн зүрхний өдөр" болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ.

Зүрх судасны өвчлөл нь хөгжиж буй болон ядуу буурай орнуудад хөдөлмөрийн чадвар алдалт, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж байна.

Та бүхнийг "Эрүүл зүрхний төлөө хамтдаа" хичээж, өөрийн зүрх судасны эрүүл мэндэд анхаарч зүрхээ эрүүл байлгах зөвлөгөө, мэдээллийг дагаж хэрэгжүүлэхийг уриалж байна.